Stacja Kontroli

Pic 2

Przeglądy1. Okresowe badania techniczne (ceny brutto):Do Każdego przeglądu upominek gratis
1.1a motocykl 62,00 zł

1.1b ciągnik rolniczy 62,00 zł

1.2a samochód osobowy do 3,5 t d.m.c.98,00 zł

1.2b autobus do przewozu 15 osób z kierowcą do 3,5 t 98,00 zł

1.2c samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c.98,00 zł

1.2d pojazd trójkołowy powyżej 0,4 m.w. 98,00 zł

1.3a samochód ciężarowy i specjalny powyżej 3.5 t do 16 t 153,00 zł

1.3b ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3.5 t do 16 t 153,00 zł

1.4a samochód ciężarowy i specjalny powyżej 16 t d.m.c. 176,00 zł

1.4b ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c. 176,00 zł

1.4c ciągnik samochodowy balastowy 176,00 zł

1.5 autobus do przewozu więcej niż 15 osób z kierowcą 199,00 zł

1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00 zł

1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00 zł

1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00 zł

1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00 zł

1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna od 3,5t -16 t 163,00 zł

1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t 177,00 zł

1.12 pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00 zł

1.13 taksówka osobowa , bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00 zł

1.14 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00 zł

1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badania specjalistyczne) 63,00 zł

1.16 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00 zł

1.17 trolejbus badania elektryczne 115,00 zł

1.18 motorower 50,00 zł

1.19 pojazdwolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00 zł

2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki:2.1 wszystkich usterek łącznie 20,00 zł

3. Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą:3.1Ceny jak w punkcie 1. (1.1 , 1.2 , 1.3 , ... )

4. Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego:4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne, badany układ, zespół pojazdu) 20,00 zł

4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne) 94,00 zł

4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00 zł

5. Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę:5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 20,00 zł

5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne) 94,00 zł

6. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:6.1 w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badania specjalistyczne) 114,00 zł

6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00 zł

6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00 zł

6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00 zł

6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00 zł

6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00 zł

6.7 w którym dokonano zmian konstrucyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00 zł

6.8 o którym mowa w art.. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00 zł

6.9 skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji 60,00 zł

6.10 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dok wym. do jego rej. 94,00 zł

6.11 pojazd, o którym mowa w art.. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. 50,00 zł

7. Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35,00 zł

7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 21 zł

7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 48,00 zł

7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejsiej i podmiejskiej 41,00 zł

7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu szkolnego 41,00 zł

7.6 wykonanie numeru nadwozia 49,00 zł

7.7 wykonanie numeru silnika 49,00 zł

7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00 zł

7.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00 zł

Zakres badania


1. Identyfikacja nr VIN pojazdu

2. Sprawdzenie układu hamulcowego i siły hamowania

3. Sprawdzenie amortyzatorów

4. Pomiar toksyczności spalin

5. Sprawdzenie pomiaru zadymienia

6. Sprawdzenie luzów w połączeniach układu kierowniczego
i zawieszenia

7. Sprawdzenie zbieżności kół

8. Sprawdzenie oświetlenia

9. Sprawdzenie ogumienia

10. Sprawdzenie poziomu hałasu

11. Sprawdzenie układu wydechowego

Cena promocyjna 50 zł10.Dodatkowe usługi10.1 Kontrola zbieżności kół 10,00 zł

10.2 Ustawienie zbieżności i ustawienie geometrii kół 50,00 zł

10.3 Tachografy analogowe legalizacja 200,00 zł

Stacja Kartuzy

Pic 6

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Kartuzy ul.Kościerska 13
pon-pią: 7-20, sob: 7-14
Tel.
58 736 61 99.

Stacja Skarszewy

Pic 7

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Skarszewy ul.Kościerska 20
pon-pią: 7-20, sob: 7-14
Tel.
58 736 80 80.